Vinpearl Land Timescity

Trang thông tin điện tử của Vinpearlland

Responsive image
Thông tin tham quan

 

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN/ HOẠT ĐỘNG

Với các chương trình biểu diễn và hoạt động đa dạng, thay đổi thường xuyên theo chủ đề bên cạnh các hoạt động vui chơi cố định chắc chắn sẽ góp phần giúp bạn và gia đình có một chuyến đi không chỉ là “trọn vẹn”.

Chương trình biểu diễn và tham quan tại Aquarium Times CityBangTinHĐThuyCung

 

THÔNG TIN CHỈ DẪN/ BẢN ĐỒ

Bản đồ VinKE & Aquarium Times City

Sơ đồ mặt bằng Khu vui chơi Giáo dục VinKE Times City

 

 

Scroll To Top