menu
cloud 24/08/19  30 °C
access_time Opening   9h30-22h

Khuyến mãi

VinpearlLand Royal City khuyến mãi


VinpearlLand Royal City

Thời gian Sự kiện
CÔNG VIÊN NƯỚC VINPEARLLAND
Tháng 1/ 2016

1-31/1/2016

Dạy bơi miễn phí

Tháng 2/ 2016

1-29/2/2016

Tết pool party

Tháng 3/ 2016

1-29/3/2016

Ladies’ Party

SÂN BĂNG VINPEARLLAND ICE RINK
Tháng 1/ 2016

1-31/1/2016

Dạy bơi miễn phí

Tháng 2/ 2016

1-29/2/2016

Tết pool party

Tháng 3/ 2016

1-29/3/2016

Ladies’ Party

VINPEARLLAND GAMES
Tháng 1/ 2016

1-31/1/2016

Dạy bơi miễn phí

Tháng 2/ 2016

1-29/2/2016

Tết pool party

Tháng 3/ 2016

1-29/3/2016

Ladies’ Party

VINPEARLLAND BOWLING
Tháng 1/ 2016

1-31/1/2016

Dạy bơi miễn phí

Tháng 2/ 2016

1-29/2/2016

Tết pool party

Tháng 3/ 2016

1-29/3/2016

Ladies’ Party