menu
cloud 27/05/20  30 °C
access_time Opening   11:00-22:00

Ưu đãi đặc biệt

Thẻ hội viên VinKE chỉ áp dụng cho chủ thẻ. Không giới hạn số lần sử dụng trong thời hạn sử dụng thẻ. Được đăng ký 2 giám hộ khi mở thẻ, trong đó có 1 giám hộ được miễn phí. Giám hộ còn lại, hoặc giám hộ chưa đăng ký cần mua vé theo quy định.

Người giám hộ đủ 18 tuổi trở lên (BQL có quyên yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu trong trường hợp cần thiết).

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng hội viên chi tiết theo bảng dưới đây:

Khu vực Đối tượng mua Loại thẻ/vé Số lượng

Mức chiết khấu

VinKE Chung (khách lẻ) Thẻ hội viên Từ 2 thẻ trở lên/ hóa đơn 5%
Từ 3 thẻ trở lên/ hóa đơn 7%
Từ 5 thẻ trở lên/ hóa đơn 9%
Cư dân Vinhomes (*) Không giới hạn 10%
VinKE Gia hạn thẻ Thẻ hội viên 1 tháng Từ 1 thẻ trở lên/bill Không chiết khấu
3 tháng 5%
6 tháng 10%
1 năm 15%

 

Lịch trình của tôi (0) chevron_right

Hiện tại bạn không có lịch trình nào.

Ưu đãi khác