menu
cloud 05/12/19  30 °C
access_time Opening   9h30-22h

Ưu đãi đặc biệt

Thẻ hội viên VinKE chỉ áp dụng cho chủ thẻ. Không giới hạn số lần sử dụng. Không áp dụng vào ngày lễ. Được đăng ký 2 giám hộ khi mở thẻ, trong đó có 1 giám hộ được miễn phí. Giám hộ còn lại, hoặc giám hộ chưa đăng ký cần mua vé theo quy định.

Người giám hộ đủ 18 tuổi trở lên (BQL có quyên yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để đối chiếu trong trường hợp cần thiết).

 

Lịch trình của tôi (0) chevron_right

Hiện tại bạn không có lịch trình nào.

Ưu đãi khác