menu
cloud 25/02/20  30 °C
access_time Opening   9h30-22h

Sự kiện nổi bật

VinKE Summer Camp 2019

“VINKE SUMMER CAMP 2019 – TRẠI HÈ SÁNG TẠO” diễn ra tại VinKE - Times City từ 18/6 - 17/8/2019. Trải nghiệm một mùa hè đáng nhớ, vừa bổ ích…

Chi tiết